Çocuklara bunu Satanlar Yandı
Tarih: 10.03.2015 Saat: 10:17
Konu: asayiş haberleri Çocuklara bunu  Satanlar Yandı Kastamonu sınırları içerisinde 18 yaşından küçüklere Uçucu Madde ve Çakmak Gazı Satılması hakkında Kastamonu Valiliği tarafından yönerge yayınlandı.

Yönerge şöyle;

T.C

KASTAMONU VALİLİĞİ

KASTAMONU İl sınırları içerisinde çocuklara uçucu madde ile çakmak ve çakmak gazı satılmasına ilişkin yönerge;

AMAÇ

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kastamonu ili sınırları içerisinde çocukların (18 yaşından küçük herkes); solumak, koklamak yoluyla alışkanlık ve bağımlılık yapan, zihinsel ve bilinçsel faaliyetlerini, psişik davranışlarını değiştiren, psikolojik etki gösteren doğal sentetik veya kimyasal boya incelticisi gibi maddeler ile yapıştırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden ürünler ile çakmak ve çakmak gazının zararlarından korunması, bu maddelere çocukların erişiminin önlenmesi ve onların bu maddelerden uzak tutulması, amacıyla çocuklara satışının engellenmesidir.

KAPSAM

Madde 2' Bu yönerge Kastamonu ilinde solumak koklamak yoluyla veya başka bir şekilde kişilerde bağışıklık yapabilen ürünlerin kontrolünü sağlamak, özellikle çocukların erişimini ve kullanımını önleyerek onları bu maddelerin zararlı etkilerinden korumak çocuklara satışının yasaklanması hususlarını kapsamaktadr.

HUKUKI DAYANAKLAR

Madde 3-

Bu Yönerge

1- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 41. Maddesi.

2- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun  11/c ve 66.Maddesi.

3- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.Maddesi.

4- 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 4. Maddesi

5- 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun,

6- 05'08'2010 tarih ve 27663 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik.

Hükümlerine dayanmaktadır.

GENEL ESASLAR

Madde 4-

a) Çocuklara solumak ve koklamak yoluyla alışkanlık ve bağımlılık yapan sentetik, kimyasal ve boya incelticisi gibi maddeler ile yapıştırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden ürünler  ile çakmak ve çakmak gazı satışı yapılamaz.

b) Çocuklara satışı yapıldığı tespit edilen yapıştırıcı veya boya çözücü olarak kullanılan uçucu kimyevi maddeler ile çakmak ile çakmak gazı ürünleri gerekli işlemler yapıldıktan sonra kanuni temsilcisine teslim edilir.

CEZAİ HÜKÜMLER

Madde 5' 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11.maddesi gereğince alınan bu karara uymayanlar hakkında fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır.

YÜRÜRLÜK

Madde 6- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 7- Bu Kararı Kastamonu Valiliği yürütür.Bu haberin geldigi yer: Tosya l KARSIYAKA Mahallesi MUHARLIGI l
http://www.yazicam.com

Bu haber icin adres:
http://www.yazicam.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1991